Lötkön laki

Beepedia

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Lötkön laki

Lötkön laki on Beepedian keskusteluiden toimintaa kuvaava laki, jonka kehitteli Ludvig L. Lötkö osana Beentillisaatioteoriaansa ja tohtorinväitöskirjaansa, joka koski Beentillisaatiota Beepediassa ja sen välittömässä vaikutuspiirissä olevissa sivustoissa (kuten Hikipediassa tai Hikileavingsissa). Lötkön lakia on verrattu Sankarittaren lakiin, Petken lakiin, Godwinin lakiin ja viidakon lakiin. Äläktöönharsusaation tihentä vaihtelee keskustelun aloittajasta ja osallistujista riippuen. Jo yksikin asiallinen, epähärö ja intelligentti keskustelija alentaa äläktöönharsusaatiokerrointa jopa alle 0,2:n, jota pidetään yleisesti staattisen ja kineettisen äläktöönharsusaation raja-arvona. Tämä raja-arvo on kuitenkin sopimuksenvarainen eikä staattisella ja kineettisellä äläktöönharsusaatiolla ole muuta eroa kuin erisuuruiset viskositeetit. Toisaalta on osoitettu, että äläktöönharsusaatiokerroin häröissä yksinpuheluissa voi olla jopa yli 0,997, mitä pidetään äläktöönharsusaation poikkeustapauksena, autofluktuitiivisena äläktöönharsusaationa.

On myös esitetty ehdotuksia vastaavanlaisiksi säännöiksi, jotka koskevat sienikorvajabismia tai kalabaliikkijabismia, mutta näiden sääntöjen käytännön toimintaa ei ole varmennettu pitkäjänteisillä kokeilla.

Lötkön lain kaava

P(\ddot{a})=k\frac{t}{m},
jossa P(ä) on äläktöönharsujabismin ilmestymisen todennäköisyys, k on äläktöönharsusaatiokerroin, t on keskusteluun kulunut aika ja m on keskustelusivun omistajan moderaatioluku. Jos kyseessä on artikkelin keskustelusivu tai keskustelu sisältävä artikkeli, m osoittautuu beentillisaatioteorian mukaan k:n derivaataksi sellaisessa pisteessä, jossa myös Sankarittaren laki on todentuva. Äläktöönharsusaatiokerroin k lasketaan kaavalla
k=\frac{\sum_{k=i}^n p_i x_i}{sn},
jossa p on kunkin keskustelijan keskusteluaktiivisuus ja x on kunkin keskustelijan häröyden määrä, n on keskustelijoiden määrä ja s on kunkin keskustelijan itsesensuurin määrä. Purkamalla summalausekkeen saamme kaavan muotoon
k=\frac{\bar{x}}{s},
jossa x on keskustelijoiden häröysarvon aktiivisuudella painotettu keskiarvo.


Henkilökohtaiset työkalut

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי